@2022 Merino Baby, All rights reserved

Suntem si pe Youtube

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Merino Baby Love S.R.L cu sediul în Cluj-Napoca, str Mogoșoaia nr 1 bl G1 sc 1 ap 3, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet  <<merino-baby-love.ro>>.

 

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

1. Dacă sunteți client al Site-ului, Merino Baby Love S.R.L va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul site-ului, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

 

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google,  Merino Baby Love S.R.L va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

 

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate iar contul creat va fi șters automat.

 

2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Merino Baby Love S.R.L va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

 

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

1. Dacă sunteți client al Site-ului, Merino Baby Love S.R.L prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 

-pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi Merino Baby Love S.R.L respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

-pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin Merino Baby Love S.R.L în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

-pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Merino Baby Love S.R.L , prin intermediul Site-ului, în măsura în care v-ați dat acordul pentru acest lucru.

-în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

 

2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Merino Baby Love S.R.L prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

-pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de noi , prin intermediul Site-ului, dacă v-ați dat acordul în prealabil.

-pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

 

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Merino Baby Love S.R.L  va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

 

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare,Merino Baby Love S.R.L  poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Merino Baby  în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 

-pentru administrarea Site-ului;

-în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Merino Baby Love S.R.L  prin intermediul Site-ului;

-pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

-pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

-pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

-atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 

VI. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

-dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Merino Baby Love S.R.L , conform celor descrise în prezentul document;

-dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Merino Baby Love S.R.L cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

-dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Merino Baby Love S.R.L a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

-dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

           a. acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

          b. în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

          c. în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

          d. în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

         e. în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

          f. datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Merino Baby Love S.R.L să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 

-dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

   a. persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

   b. prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

   c. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

   d. persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 

-dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Merino Baby Love S.R.L către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

-dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

   a. în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Merino Baby Love S.R.L sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Merino Baby Love SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

   b. în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

-dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

-dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email:  merino.baby.love@gmail.com

 

Site-ul Merino Baby este administrat de MERINO BABY LOVE SRL înregistrat la Registrul Comerțului , respectând legislația în vigoare privind comerțul online.

Date fiscale:

 CUI 43636274
 J12/398/2021

Adresa:
str. Mogoșoaia nr 1 bl G1 sc 1 ap 3, Cluj-Napoca, jud Cluj,România

Telefon contact : +4 0744511851

E-mail: merino.baby.love@gmail.com

Încheierea contractului la distanță are loc în momentul emiterii facturii și nu în momentul plasării comenzii.

Livrare si Plata

 

Livrarea se face prin serviciul de curierat rapid  tarif unic 22 RON . Plata se realizează în sistem ramburs sau online cu cardul.

Livrăm și pe teritoriul Uniunii Europene, doar la plata în avans, prin poștă cu taxă transport 50 ron și achitarea unei taxe suplimentare de 19% impozit pe produs.

Retur
Potrivit dispozițiilor OUG 34/2014 privind protecția consumatorului la încheierea și executarea contractelor la distanță : "Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare , fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului".

 

   Conform legii, orice produs se poate returna fără motiv în termen de 14 zile de la data livrării coletului.

 

Pentru acest demers vă rugăm să trimiteți un e-mail pe adresa firmei merino.baby.love@gmail.com în care să specificați acest lucru.

  Condiția acceptării returului este ca produsele să fie în aceeași stare în care au fost livrate (adică să nu fie deteriorate, să nu prezinte semne de uzură și să aibă toate etichetele intacte).

  Sunteți răspunzător pentru diminuarea valorii produsului, ca urmare a utilizării acestuia într-un alt mod decât cel necesar pentru a constata calitatea și caracteristicile lui.

   În cazul în care produsul este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut ca nou, MERINO BABY LOVE SRL își rezervă dreptul de a refuza returul produsului. În acest caz vă vom trimite produsul inapoi.

  Pentru a evita eventualele neplăceri vă recomandăm să probați produsele fără îndepărtarea etichetei detașabile .

  Trebuie să știți că nu aveți nimic de achitat la preluarea coletului. Taxa de ridicare și transport va fi reținută din suma returnată.

Contravaloarea produsului returnat vă va fi rambursată în cel mult 14 zile calendaristice de la primirea coletului de la dumneavoastră.

Pentru alte detalii și întrebări vă rugăm să ne contactați folosind formularul de mai jos sau datele de contact afișate la secțiunea CONTACT.

1. Introducere

Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet merino-baby-love.ro ;

 Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de către Merino Baby Love S.R.L în contextul navigării utilizatorilor pe această pagină de internet.

 

2. Ce sunt cookie-urile?

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat.

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existență determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.

Un cookie este format din două părți:

a. numele cookie-ului; și

b. conținutul sau valoarea cookie-ului.

Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv.

 

3. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet:

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte și anume pentru:

 

  • îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;

  • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet către Merino Baby Love SRL , în calitate de deținător al acestei pagini de internet;

  • anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi în viitor puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în funcție de serviciile / produsele accesate.

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează această pagină de internet, Merino Baby Love S.R.L  poate adopta măsuri pentru ca această pagină de internet să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori.

Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setări/preferințe stabilite de către utilizatorii acestei pagini de internet, precum facilitarea accesului în contul utilizatorilor;

4. Care este durata de viață a cookie-urilor?

Durata de viață a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Există următoarele categorii de cookie-uri care determină și durata de viață a acestora:

 

  • Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când utilizatorul își închide browserul.

  • Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câțiva ani în viitor) sau până la ștegerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

5. Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți, adică nu de către Merino Baby Love S.R.L caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terți („third party cookie-uri”).

Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecție a datelor și Politica de Confidențialitate (vezi mai sus) disponibilă pe această pagină de internet.

Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terți: Google Analytics, Facebook.

6. Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet:

Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate următoarele cookie-uri:

 

a. Cookie-uri de performanță a paginii de internet;

b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor;

c. Cookie-uri pentru geotargetting;

d. Cookie-uri de înregistrare;

 

a. Cookie-uri de performanță

Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferințele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât setarea din nou a preferințelor în cazul vizitării ulterioare a paginii de internet nu mai este necesară.

 

b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor

Aceste cookie-uri ne informează dacă un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat această pagină de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.

 

c. Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește țara de proveniență a utilizatorului paginii de internet. Vor fi primite aceleași reclame indiferent de limba selectată.

 

d. Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci când vă înregistrați pe acest site, se generează cookie-uri care memorează acest demers. Serverele utilizează aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteți înregistrat. De asemenea, utilizarea acestor cookie-uri permite să asociem orice comentariu postat pe pagina de internet cu username-ul contului folosit. În cazul în care nu a fost selectată opțiunea „păstrează-mă înregistrat”, aceste cookie-uri se vor șterge automat la momentul terminării sesiunii de navigare.

 

7. Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit recunoașterea browserului. Această pagină de internet recunoaște browserul până când cookie-urile expiră sau sunt șterse.

 

8. Particularizarea setările browserului în ceea ce privește cookie-urile

În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit doar de către dumneavoastră, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare.

În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis.

 

9. Cum pot fi oprite cookie-urile

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia.

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău.

Totuși, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptată preferințelor și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, vă rugăm să vă adresați la merino.baby.love@gmail.com sau folosind formularul de mai jos.

Termeni și condiții

merino_baby_lana_merinos_pentru _bebelusi

Politica de confidențialitate

Politica cookies

Nu ai găsit răspuns la întrebarea ta? Scrie-ne!

Adresa ta de e-mail
Conținutul mesajului
Expediază
Expediază
Formularul a fost expediat - îți mulțumesc.
Te rugăm să îndeplinești toate câmpurile obligatorii!

Procedura de returnare

termeni-si-conditii-merino-baby